Met de e-bike naar het werk,
en je bent niet te stoppen! 

Dat de elektrische fiets populair is onder de iets oudere bevolking is niet onlogisch. De trend zet zich nu door naar jongeren. De leeftijd van de e-fietser daalt en ook meer mannen kopen een e-bike. Het aantal e-bikes zal in de komende jaren nog verder groeien. De elektrische fiets kan zo ook op een andere manier belangrijk zijn. Niet alleen op vlak van levenskwaliteit en ontspanning, maar ook als speerpunt in het mobiliteitsbeleid.

Als automobilisten in het woon-werkverkeer overstappen op de elektrische fiets kan dat bijdragen aan de inperking van files en aan de vermindering van de parkeerdruk in steden en bij bedrijven. Daarnaast bevordert een hoger (e-)fietsgebruik de gezondheid van werknemers en dringt ziekteverzuim terug. Met de elektrische fiets kom je bovendien niet buiten adem of bezweet aan. 55% van de e-bike forenzen geeft aan dat zij met hun elektrische fiets sneller op het werk zijn dan met de auto of het openbaar vervoer.

Het aandeel forenzen dat over een e-bike beschikt is echter nog maar zeer beperkt. Meer dan 30% heeft een woon-werkafstand van 5 tot 15 km, er is dus nog een grote groeipotentieel. De elektrische fiets vergroot ook aanzienlijk de actieradius, waardoor zelfs langere afstanden overbrugbaar worden.

Fiets! voor bedrijven

Voor bedrijven

Onderzoek toont aan dat werknemers die met de fiets naar het werk gaan tot 50% minder stress ervaren bij aankomst dan wie de auto of het openbaar vervoer neemt. Ook hun ziekteverzuim ligt significant lager (resp. 7,4 t.o.v. 8,7 dagen per jaar). Onder fietsers is het aandeel dat zich nooit ziek meldt, ook een stuk groter. Werknemers die per fiets komen verliezen geen tijd in de files en zijn vaker op tijd op het werk. Investeren in fietsende medewerkers loont dus voor bedrijven.

Ook rechtstreeks zijn er besparingen in o.a. parkeerkosten en zijn de kosten van fietsaankopen en investeringen in infrastructuur zoals fietsstallingen, douches en kleedruimtes voor 120% aftrekbaar. Je draagt als bedrijf bovendien bij aan de gezondheid van je werknemers en aan een beter leefmilieu. Een fietsvriendelijk bedrijfsklimaat gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar helpen wij natuurlijk graag bij.

B2B interesse? Mail ons! jasper.hendrickx@fiets.be
Meer info op fiets.be/voor-bedrijven
 

Fiets! e-bike survey

Uit het onderzoek over e-bikes dat Fiets! voerde bij bijna 700 klanten (zie ook p. 8) blijkt dat steeds meer consumenten een e-bike aanschaffen omdat ze grotere afstanden met de fiets willen afleggen (32,7%). Ook het gebruik van elektrische fietsen voor woon-werkverkeer zit in de lift. Meer dan 1/3 van de eigenaars van een e-bike gaat vaak tot heel vaak met de elektrische fiets naar het werk. De auto blijft daardoor vaker in de garage staan: meer dan 25% gaf aan met de auto naar het werk te komen (voor de aanschaf van een e-bike) terwijl ze nu de auto op stal laten staan en de fiets nemen. Ruim 30% legt hierbij een traject af van meer dan 20km. 4 op 5 zegt minder stress te hebben sinds het gebruik van een e-bike. De meeste werkgevers ondersteunen dan ook de fiets als vervoermiddel naar het werk. 70% van de respondenten kan rekenen op een fietsvergoeding.

De leeftijd van de e-bike consument daalt: 1 op 4 e-bikers is nu al jonger dan 50 jaar. De high speed e-bikes, met ondersteuning tot 45km/uur, winnen aan populariteit. 11% van de deelnemers aan de enquête beschikt over een dergelijke fiets. Het merendeel is eigenaar van een standaard elektrische stads- of toerfiets.

Doe je voordeel 

Met de fiets naar het werk gaan, dat is financieel voordelig! Met de gunstmaatregelen van de Vlaamse Overheid en de besparing aan brandstof verdien je in no-time je aankoop terug:

1. Je kan een belastingvrije kilometervergoeding van max. 23 cent per kilometer van je werkgever krijgen (geïndexeerd van 22 naar 23 cent, sinds 1 januari 2017). In sommige sectoren kan je zelfs een fietsvergoeding krijgen voor dienstverplaatsingen. Door de nieuwe regelgeving voor speed pedelecs kunnen werkgevers deze fietsvergoeding voor snelle e-bikes helaas weigeren uit te keren. De overheid werkt echter aan een wetsvoorstel om dit weer wettelijk mogelijk te maken. Gesteund door belangenorganisaties als de Fietsersbond ziet het ernaar uit dat dit voorstel snel bekrachtigd zal worden.

2. Daarnaast kan je werkgever je een (elektrische) bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Deze wordt niet beschouwd als een belastbaar voordeel, op voorwaarde dat je de bedrijfsfiets daadwerkelijk gebruikt voor je woon-werkverplaatsing. 

 e-bike voordeel Fiets!