De resultaten van de tweede FietsTelweek bevestigen de tendensen van 2015. Steeds meer Vlamingen springen op de fiets: het fietsverkeer stijgt jaarlijks met ongeveer 2 tot 6 %. Ook de fietsafstand neemt toe: de Vlaming is bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de gerealiseerde fietssnelwegen en voor verplaatsingen naar het werk.

Gemiddelde afstand 5,75km, op een fietssnelweg zelfs 11,8km!

Het merendeel van de fietsverplaatsingen gebeurt van, naar of binnen een stedelijke of gemeentelijke kern. De Vlaming fiets hierbij gemiddeld zo'n 5,75 km. Fietssnelwegen doen de Vlaming ook effectief verder fietsen: fietsverplaatsingen langs een fietssnelweg hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km. Ook de gemiddelde snelheid langs fietssnelwegen ligt een stuk hoger (gemiddeld 3 km/u sneller:  23,8 t.o.v. 20,6 km/u voor trips langs gewone wegen). 

Goede infrastructuur leidt tot meer fietsers, zowel tussen de kernen als er buiten

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is blij met de resultaten: "Vlaanderen is al fietsland in het weekend en kan het ook worden tijdens de werkweek. Het investeringsbudget voor de fiets wordt daarom met een kwart verhoogd: we willen de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van belangrijke missing links. Zo willen we Vlamingen verleiden om ook langere afstanden te fietsen". Mikaël Van Eeckhoudt, van de Fietsersbond vat het als volgt samen: "Fietssnelwegen bedienen duidelijk een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt aan een hogere snelheid – de fietspendelaar. Fietssnelwegen laten eindelijk toe om langere woon-werkverplaatsingen per (elektrische) fiets af te leggen. Zij vormen een efficiënt middel om van de auto naar de fiets over te stappen".

Bron en meer info: www.fietsberaad.be 

 fietstelweek