Je hoort het elke dag op de radio: de melding van filevorming, en dan vooral tijdens de spitsuren. Niet enkel tijdens de spitsuren maar ook tijdens de daluren is het een groeiend, ergerlijk fenomeen. De drukte is voornamelijk op te merken richting Brussel en andere hoofdsteden zoals Antwerpen.

Alternatieve wegen worden door het verkeer opgezocht. Dit meestal met het resultaat dat de meer rustige wegen bij een hogere verkeersdrukte aan het dichtslibben zijn. Een bijkomende vaststelling is dat overal in de wereld het toenemende wegverkeer meestal oorzaak is van luchtvervuiling.

 

Het voorstel en de beslissing

Brussel gaat de toegang tot de stad verbieden voor de meest vervuilende voertuigen. Er is beslist dat Brussel vanaf 01 januari 2018 een lage emissiezone (LEZ) wordt. Deze nieuwe maatregel verbiedt dieselvoertuigen met Euro 1-norm of zonder Euronorm rond te rijden in Brussel.

De juiste keuze

De oplossing voor de dagelijkse weggebruiker? Vermijdt de verkeersdrukte en betreedt zonder enige moeite de lage emissiezone door een juiste keuze te maken en je fiets te benutten. En waarom geen elektrische fiets ?  Het aanbod is momenteel ruim en betaalbaar en je gezondheid zal er zeker niet onder lijden. Het voordeel van de elektrische fiets is dat je sneller en met minder inspanning ter bestemming komt. De traditionele fiets op mankracht en eventueel aangepaste versnellingen of uitrusting is tevens een volwaardige keuze om de verplaatsing te doen.

 In overeenkomst met de invoering van de LEZ, wil Brussel degelijke mobiliteitsalternatieven aanbieden. Zo zal het Brusselse Gewest in de komende jaren investeren in 80 km aan fietspaden. Dit is een stimulans om de auto in de garage te laten en de trouwe fiets te gebruiken voor de geplande rit. Conclusie? Neem de fiets en laat je vervuilende wagen staan. We hebben er allemaal voordeel bij.